CENY KURZŮ PRO ROK 2016/2017

Platné od září 2016

Baby Fresh 1x týdně 45 min1900,-kč / pololetí
Little Fresh 1x týdně 60 min2200,-kč / pololetí
Kids Fresh 1x týdně 60 min2200,-Kč / pololetí
Děti Basic Mini 2x týdně 90 min4000,-Kč / pololetí
Děti Advanced 2x týdně 90 min4000,-Kč / pololetí
Děti Profi 3x týdně 90 min4500,-Kč / pololetí
Break Dance 1x týdně 90 min2500,-Kč / pololetí
Teenage Fresh 2x týdně 60 min3500,-Kč / pololetí
Junioři Basic 2x týdně 90 min4000,-Kč / pololetí
Junioři Advanced 2x týdně 90 min4000,-Kč / pololetí
Junioři Profi 3x týdně 90 min4500,-Kč / pololetí
Dospělí A 2x týdně 90 min4000,-Kč / pololetí
Dospělí Profi 3x týdně 90 min4500,-Kč / pololetí
Family Fresh Profi 1x týdně 90 min2500,-Kč / pololetí
Open Classes 60 / 90 min100,-Kč / 150,-Kč / lekce

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

• Členské příspěvky jsou splatné vždy do 20.září a 20.ledna.
• Úhradu členských příspěvků je možné provést bankovním převodem nebo vkladem na účet Tanečního studia 2269170001/5500, Raiffeisenbank, a.s., variabilní symbol: rodné číslo člena, nebo datum narození ve formátu ddmmrr + do poznámky pro příjemce platby uvádějte jméno člena.
• Noví členové mají možnost vyzkoušet první dvě lekce ZDARMA a poté až uhradit členské příspěvky. Pokud po vyčerpání dvou zkušebních lekcí zdarma dojde k úhradě členských příspěvků a v následujícím období tanečník přeruší docházku (platí i pro kurzy nejmenších dětí), kurzovné se nevrací.
• Nastoupí - li tanečník až v průběhu školního roku, cena členských příspěvků se úměrně snižuje. • Noví členové platí členské příspěvky do dvou týdnů od registrace.
• Při členství sourozenců lze uplatnit slevu 10% pro toho z nich, který hradí nižší částku.
• Pro členy kurzů Family Fresh Profi platí, že mají - li ve složkách ADVANCED nebo PROFI dítě, uplatňují slevu 10% z ceny pololetních členských příspěvků FF Profi.
• Návštěvníci open classů a jednorázových tanečních lekcí platí lekci ihned po příchodu do studia, před začátkem lekce.
• V případě nedodržení platebních podmínek nebude tanečník vpuštěn na trénink.