AKTUALITY

TERMÍNY AKCÍ, TÁBORŮ A KEMPŮ LÉTO 2021

5.-9.7.2021 – Zážitkové taneční léto – náš klasický našlapaný příměstský
tábor s bohatým programem, tanečními lekcemi, výlety a kreativním tvořením
– I. turnus
12.-16.7.2021 – Zážitkové taneční léto – náš klasický našlapaný příměstský
tábor s bohatým programem, tanečními lekcemi, výlety a kreativním tvořením
– II. turnus

15.-21.8.2021 – Letní soustředění B-Fresh Kemp / Brno – intenzivní taneční
soustředění pro členy soutěžních složek B-Fesh Studia. Letos poprvé a
výjimečně s ohledem na finanční situaci mnohých rodin organizujeme
soustředění v Brně, a to především z důvodu snížení nákladů za ubytování,
které vždy tvořilo velkou položku v rozpočtu našeho kempu. Všem členům
soutěžních složek bude zaslán dotazník s prosbou o vyplnění předběžného
zájmu a přihlášení, S ohledem na organizační náročnost soustředění v Brně
potřebujeme zjistit předběžný počet účastníků, abychom mohli následně
rozplánovat program, tréninkový rozvrh a organizaci pro všechny složky. Je
možné že by bylo soustředění pro každou složku v jiných dnech, plánujeme
také případně vložení jednodenního volnějšího programu s výletem, aby se
všichni prostřídali na workshopech a měli také prostor k regeneraci 🙂 U
členů profi složek považujeme účast na kempu za nezbytnou a nutnou, u
advanced a basic složek ji velmi doporučujeme.

NOVINKA

2.-6.8. 2021 – ŠKOLÁČEK – příměstský tábor speciálně koncipovaný pro
budoucí předškoláčky a prvňáčky. Vhodné i pro děti s opožděným vývojem
řeči, vývojovou dysfázií nebo z cizojazyčného prostředí. Rozvoj jazykových
schopností formou EL KONIN, logopedické cvičení, přípravné a uvolňovací
cvičení pro rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, kresby, myšlení a tvoření 🙂
K dopolední vzdělávací části vždy odpolední blok s výletem, hrami a
soutěžemi venku v přírodě a prázdninovou zábavou s kamarády 🙂 Odbornou
vzdělávací část připravujeme ve spolupráci s certifikovanou instruktorkou
metody El Konin Mgr.Gabrielou Melkovičovou z Logopedie Tuřany,
pedagogická péče a organizace tábora bude pod taktovkou pedagogů B-Fresh
Studia.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

B-Fresh Team